O NAS (KIM JEST PAH)

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą od ponad 20 lat. Janina Ochojska- założycielka i prezes PAH – 26 grudnia 1992 roku zorganizowała pomoc z Polski dla mieszkańców oblężonego Sarajewa. Było to pierwsza tego typu inicjatywa. Dawała ona polskiemu społeczeństwu możliwość niesienia pomocy cierpiącym z powodu wojny w byłej Jugosławii. Do dziś działania PAH mobilizują ludzi z bardzo różnych środowisk, którzy chcą pomagać i solidaryzują się z potrzebującymi na całym świecie.

Naszą misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Realizujemy ja poprzez udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa.

W pracy kierujemy się:

  • humanitaryzmem (otwartość i szacunek dla ludzi różnych ras, narodowości i religii oraz wrażliwość na cierpienie ludzkie),
  • bezstronnością (udzielamy pomocy według potrzeb, bez rozróżnienia stron konfliktu),
  • neutralnością (nie zajmujemy stanowiska w sporach religijnych oraz politycznych),
  • niezależnością (nasze działania pomocowe są niezależne od państwa),

Pracujemy ze społeczeństwami dotkniętymi przez kataklizmy naturalne, konflikty zbrojne, prześladowania i ubóstwo, aby zagwarantować im prawa do: życia w godnych warunkach, wody i należytych warunków sanitarnych, żywności, edukacji, życia w godnych warunkach, zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.